Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Sanglaudos politikos numatytas finansavimo paskirstymas valstybėms narėms 2014–2020 m.

(23/08/2013)

Sanglaudos politikos numatytas finansavimo paskirstymas valstybėms narėms 2014–2020 m.

Sanglaudos politikos numatytas finansavimo paskirstymas valstybėms narėms 2014–2020 m. atspindi derybų eigą iki 2013 m. liepos mėn. Galutinėje Tarybos ir Europos Parlamento sutartyje pateikti skaičiai gali skirtis.

2014–2020 m. sanglaudos politikai skiriama maždaug trečdalis ES biudžeto, siekiant įtvirtinti ją kaip pagrindinę Sąjungos investicijų politiką, susijusią su augimu, darbo vietų kūrimu ir ES politikos įgyvendinimu. Bendradarbiaudama su regioninės ir vietinės valdžios institucijomis Komisija aiškinasi kiekvienos šalies investicijų prioritetus artimiausiu finansiniu laikotarpiu, siekdama užtikrinti kuo didesnę investicijų naudą skatinant konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą bei akcentuodama teminius tikslus ir politikos reformos rezultatų svarbą.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi