Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

ka dalībvalstīm un reģioniem steidzami jāsagatavo nākamās paaudzes ES programmas izaugsmei

(10/07/2013)

ka dalībvalstīm un reģioniem steidzami jāsagatavo nākamās paaudzes ES programmas izaugsmei

Pēc Parlamenta deputātu balsojuma par ES reģionālās politikas radikālu reformu komisārs Hāns norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem steidzami jāsagatavo nākamās paaudzes ES programmas izaugsmei

ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns uzsvēris dalībvalstīm un reģioniem, ka nedrīkst zaudēt laiku un steidzami jāķeras pie 2014.—2020. gadam paredzēto ES struktūrfondu programmu plānošanas. Aicinājums rīkoties izskanējis pēc tam, kad Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komiteja pieņēma vairākus ziņojumus, kas būtībā atbalsta radikālu reģionālās politikas reformu.

Galvenie reformas elementi, kas apstiprināti šodienas balsojumā:

  • ieguldījumu koncentrēšana izaugsmes un nodarbinātības galvenajās jomās, kā izklāstīts stratēģijā „Eiropa 2020”, izmantojot vienotus noteikumus, kas attiecas uz visiem pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds);

  • lielākā daļa budžeta jāparedz atsevišķām prioritātēm ciešā saiknē ar ES izaugsmes stratēģiju "Eiropa 2020",jo īpaši:

  • 50 % līdz 80 % no ERAF budžeta jānovirza pasākumiem, ar kuriem tiks atbalstīta inovācij, kā arī pētniecība un attīstība, digitalizācijas programma, MVU konkurētspēja un virzība uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

  • papildu pienākums attiecībā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni piešķirt vismaz 12 % līdz 20 % līdzekļu energoefektivitātei un atjaunojamajai enerģijai;

  • dalībvalstīm un reģioniem jāizstrādā skaidri un izmērāmi mērķi attiecībā uz ieguldījumu radīto ietekmi;panākumi jāmēra un tie jādara zināmi;

  • pasākumi, kas palīdzētu mazināt birokrātiju un vienkāršot ES fondu izmantošanu:vienotāki noteikumi attiecībā uz visiem fondiem, mērķtiecīgākas, bet skaitliski mazākas ziņošanas prasības, plašāks digitālo tehnoloģiju („e-kohēzija”) pielietojums.

Paziņojums presei

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020

ES reģionālā politika 2014.-2020. gadam: tiesību aktu priekšlikumi

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi