Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Panorama sveic Horvātiju

(21/08/2013)

Panorama sveic Horvātiju

Žurnāla Panorama 2013. gada vasaras numurs šobrīd ir pieejams tiešsaistē 22 valodās. Žurnāla centrālais raksts ir 6 lappuses garš izklāsts par Horvātijas pievienošanos ES, kas sniedz pārskatu par pievienošanās procesu, iepazīstina ar Horvātijas galvenajām nozarēm un sekmīgu projektu piemēriem, kā arī satur interviju ar Horvātijas ministru prezidenta vietnieku un reģionālās attīstības un ES finansējuma ministru Branko Grčiču (Branko Grčić).

Otra žurnāla galvenā tēma ir ieskats vienotajā revīzijas procesā (ko veic Eiropas Komisija un valsts iestādes), lai nodrošinātu pienācīgu finansējuma izlietojumu kohēzijas politikas ietvaros. Žurnālā ir iekļauts arī pārskats par nesen publicēto Stratēģisko ziņojumu par kohēzijas politiku, ieskats oktobrī paredzētajā ATVĒRTO DURVJU DIENU (OPEN DAYS) pasākumā un raksts par valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi