Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi, teikts Komisijas 2013. gada stratēģiskajā ziņojumā

(18/04/2013)

ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi, teikts Komisijas 2013. gada stratēģiskajā ziņojumā

Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar pārskatu par to, kā ES struktūrfondi darbojas dalībvalstīs. Stratēģiskajā ziņojumā par kohēzijas politikas 2007.—2013. gada programmu īstenošanu ir apkopota visa no dalībvalstīm saņemtā informācija, lielākoties par laikposmu līdz 2011. gada beigām. Programmas noslēgsies pēc 4 gadiem — 2015. gadā, taču no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda saņemtie ieguldījumi jau ir devuši rezultātus un uzlabojuši dzīvi daudziem pilsoņiem.

Ziņojumi, kurus 2012. gada beigās (galvenokārt pamatojoties uz 2011. gada datiem) iesniedza 27 dalībvalstis, pirmo reizi ļauj Komisijai plānošanas perioda laikā, novērtējot rezultātus, ziņot par paveikto un pievērst uzmanību svarīgai un savlaicīgai informācijai par kohēzijas politikas iespējām dot savu ieguldījumu ES ekonomikas atveseļošanā. Komisija apzina ieguldījumu jomas, kurās jāveic pasākumi, lai paātrinātu 2007.—2013. gadā līdzfinansēto projektu atlasi un izpildi nolūkā sasniegt izvirzītos mērķus.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei

27 dalībvalstu ikgadējie īstenošanas ziņojumi

Sīkāka informācija par Eiropas kohēzijas politiku

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi