Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Tagad tiešsaistē ir pieejams žurnāla Panorama pavasara izdevums “Kopienu apvienošana”

(28/05/2013)

Tagad tiešsaistē ir pieejams žurnāla Panorama pavasara izdevums “Kopienu apvienošana”

Šī izdevuma galvenā tēma ir kohēzijas politikas loma izaugsmes atjaunošanā Eiropā. Kohēzijas politika ir ieguldījums no ES budžeta, kas paredzēts izaugsmes un konkurētspējas uzlabošanai, kapitalizējot reģiona stiprās puses. Nākotnē politika veicinās vēl vairāku stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu un koncentrēsies uz ilgtspējīgu ieguldījumu, efektīvāk izmantojot ES, valsts un reģionālo ieguldījumu.

Citu apskatīto tēmu vidū ir EU PEACE programma, Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežā dzīvojošu kopienu apvienošana, kā arī raksts par pilsētu galveno lomu — Eiropas ekonomikas dzinējiem. Komisija nesen izveidoja plašu datu bāzi, kurā pieejami vislabākie pilsētvides attīstības labas prakses piemēri, lai nodrošinātu detalizētu pārskatu par projektiem, kas varētu iedvesmot pilsētas, vadošās iestādes un citas ieinteresētās personas.

Panorama: Kopienu apvienošana

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi