Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Tuvināties, lai risinātu kopīgas problēmas. ES Baltijas jūras stratēģijas 5. ikgadējais forums

(02/06/2014)

Tuvināties, lai risinātu kopīgas problēmas. ES Baltijas jūras stratēģijas 5. ikgadējais forums

Risinot problēmas, kas saistītas ar konkurētspēju un klimata pārmaiņām, ar enerģētiku un izglītību, Baltijas jūras piekrastes valstis attīsta savstarpēju sadarbību — ES Baltijas jūras reģiona stratēģijai (EUSBSR) sācies jau piektais gads.

Par reģionālo sadarbību atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns piedalīsies ikgadējā forumā par EUSBSR un 16. Baltijas attīstības foruma samitā, kas notiks Somijas pilsētā Turku 3.–4. jūnijā. Paredzams, ka piedalīsies daudzi vadītāji, augsta līmeņa politiķi un eksperti, kā arī svarīgi uzņēmēji.

Forumā piedalīsies vairāk nekā 1000 pārstāvju no Baltijas jūras reģiona un arī Krievijas, Norvēģijas un Islandes privātā sektora, reģionālajiem uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības, akadēmiskajām aprindām un plašsaziņas līdzekļiem. Forums centīsies vēl vairāk uzlabot sadarbību makroreģionā atbilstoši devīzei "Kopīga izaugsme plaukstošam, iekļaujošam un savienotam Baltijas jūras reģionam".

Papildu informācija

Paziņojums presei

Foruma programma

European Union Strategy for the Baltic Sea Region

Tviterī: @EU_Regional@JHahnEU #EUSBSR

Video: EU Strategy for the Baltic Sea Region - Cooperating together for our region

ES makroreģionālās stratēģijas

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi