Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Pirmasis Europos makroregioninių strategijų vertinimas

(01/07/2013)

Pirmasis Europos makroregioninių strategijų vertinimas

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmojo dviejų ES makroregioninių strategijų vertinimo rezultatus ir pateikė būsimos veiklos rekomendacijų.

ES strategija dėl Dunojaus regiono ir ES Baltijos jūros regiono strategija, kurias įgyvendinant dalyvauja per 20 ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, yra pirmieji tokio pobūdžio bendradarbiavimo pavyzdžiai. Ši veikla grindžiama idėja, kad aplinkosaugos, ekonomikos ar saugumo problemas, su kuriomis susiduria konkretūs regionai, geriausia spręsti bendromis jėgomis ir kad tikslinga drauge ieškoti veiksmingiausių turimų lėšų panaudojimo būdų.

Dabartinės strategijos ataskaitoje vertinamos iš esmės teigiamai. Pabrėžiama, kad jas įgyvendinant parengta šimtai naujų projektų ir padėta suformuluoti bendrus politinius tiems regionams gyvybiškai svarbių sričių tikslus. Makroregioninės veiklos koncepcija padėjo atsirasti daugybei naujų iniciatyvų ir tinklų ir palengvino kolektyvinį politinių sprendimų priėmimą.

Ataskaitoje teigiama, kad gerokai sustiprėjo ES valstybių narių ir kaimyninių šalių bendradarbiavimas, o turimi ištekliai pradėti naudoti veiksmingiau.

Tačiau drauge ataskaitoje vyriausybėms primenama politinio įsipareigojimo reikmė ir reikmė užtikrinti, kad šios strategijos būtų laikomos atitinkamų politikos sričių prioritetais ir būtų integruotos į būsimas Europos struktūrinių ir investicijų fondų programas ir kitas į kitas ES, regionines, nacionalines politines priemones. Taip pat pabrėžiama, kad norint pasiekti tikslus svarbu skirti administracinių išteklių.

Kalbant apie būsimas makroregionines strategijas, naujų iniciatyvų reikėtų imtis tik tuomet, kai kyla konkreti aktyvesnio aukšto lygio bendradarbiavimo reikmė. Reikia būti pasirengus politinius įsipareigojimus paversti administracine pagalba, o naujomis strategijomis turi būti kuriama didelė pridėtinė ES lygmens vertė.

Pranešimas spaudai

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialiniu Reikalu Komitetui ir Regionu Komitetui del makroregioniniu strategiju pridetines vertes

Pavyzdiniai projektai

ES Baltijos jūros regiono strategija

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos