Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

ES sanglaudos politika padeda švelninti krizės padarinius ir skatina ekonomikos augimą, teigia Komisija 2013 m. strateginėje ataskaitoje

(18/04/2013)

ES sanglaudos politika padeda švelninti krizės padarinius ir skatina ekonomikos augimą, teigia Komisija 2013 m. strateginėje ataskaitoje

Šiandien Europos Komisija pateikė ES struktūrinių fondų veiklos valstybėse narėse apžvalgą. Strateginėje 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo ataskaitoje apibendrinami valstybių narių pateikti duomenys, dažniausiai apimantys laikotarpį iki 2011 m. pabaigos. Nors iki programų pabaigos 2015 m. dar liko ketveri metai, jau dabar Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo investicijomis užtikrinta pažanga ir nauda daugeliui piliečių.

Remdamasi 2012 m. pabaigoje 27 valstybių narių pateiktomis ataskaitomis (daugelis jų grindžiamos 2011 m. duomenimis), Komisija pirmą kartą per programos įgyvendinimo laikotarpį pateikia ataskaitą, kurioje apžvelgiama pažanga siekiant konkrečių rezultatų ir išdėstomos svarbios bei aktualios mintys apie sanglaudos politikos potencialą gaivinant ES ekonomiką. Komisija įvardija investavimo sritis, kuriose reikėtų sparčiau atrinkti ir vykdyti 2007–2013 m. bendro finansavimo projektus, norint pasiekti nustatytų tikslų.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

27 valstybių narių metinės įgyvendinimo ataskaitos

Daugiau informacijos apie Europos sanglaudos politiką rasite

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos