Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Žurnalo „Panorama“ pavasario leidimas „Bendruomenių būrimas“ jau pasiekiamas internete

(28/05/2013)

Žurnalo „Panorama“ pavasario leidimas „Bendruomenių būrimas“ jau pasiekiamas internete

Šio leidimo pagrindinė tema – sanglaudos politikos vaidmuo grąžinant Europos ekonomikos augimą. Sanglaudos politika įgalina ES biudžeto investicijų valdymo mechanizmą, kuris skatina augimą ir konkurencingumą bei motyvuoja regionus savo pranašumus paversti kapitalu. Ateityje šis vaidmuo dar labiau išaugs siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į tvaraus investavimo galimybes efektyviau išnaudojant ES, nacionalines ir regionines investicijas.

Kitos leidimo temos – ES TAIKOS programa, kuria siekiama sutaikyti susiskaldžiusias Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio regiono bendruomenes, taip pat aptariama miestų svarba skatinant Europos ekonomikos augimą. Komisija neseniai sukūrė didelę gerų miesto plėtros pavyzdžių duomenų bazę, kurioje pateikiami išsamiai aprašyti projektai, galintys įkvėpti miestus, valdančiąsias institucijas ir kitas suinteresuotąsias šalis.

Panorama: bendruomenių būrimas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos