Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Pažangus, tvarus ir integracinis augimas. ES sostinės – itin svarbios strategijos „Europa 2020“ partnerės

(03/03/2013)

Pažangus, tvarus ir integracinis augimas. ES sostinės – itin svarbios strategijos „Europa 2020“ partnerės

Sostinėms tenka esminis vaidmuo kuriant Europos Sąjungos ir jos valstybių narių gerovę.  Europos sostinės yra ne tik labai svarbios formuojant ES įvaizdį užsienyje, bet ir reikšminga jos kultūrinės tapatybės ir patrauklumo dalis bei galinga konkurencingumo, užimtumo ir inovacijų diegimo varomoji jėga. Jose sutelktos ir Europos problemos, tarp jų – vis didėjantys socialiniai ir ekonominiai skirtumai. Sostinės – tai laboratorijos, kuriose būtina rasti ES socialinių ir ekonominių problemų sprendimus.

Todėl mes, ES sostinių merai, sveikiname Europos Komisijos iniciatyvą pradėti tiesioginį dialogą su sostinėmis ir mūsų miestams suteikti daugiau svarbos kaip tiesioginiams ES partneriams. Strategijos „Europa 2020“ tikslai nebus pasiekti be aktyvaus mūsų dalyvavimo. Sostinės – tai inovacijų bei pažangaus augimo varikliai, jos dažnai yra švietimo ir mokslinių tinklų šerdis. Be sostinių neįmanomas tvarus augimas, nes jų transporto, energetikos ir aplinkos politika jam turi lemiamo poveikio. Mūsų sostinių dedamos pastangos integraciniam augimui didinti – vienos svarbiausių, kadangi jos yra socialinės, kultūrinės ir etninės įvairovės centrai.

Ir toliau prisidėsime prie konkurencingumo, tvaraus augimo, inovacijų ir įtraukties skatinimo, kad būtų įveikta dabartinė ekonomikos, finansų ir socialinė krizė.

Atsižvelgdami į dabartines diskusijas dėl 2014–2020 m. finansinės programos, naujų struktūrinių ir investicinių fondų reglamentų bei kitų ES programų, manome, kad:

* iššūkiai miestams turi būti sprendžiami integruotai – ekonominiai, aplinkos, socialiniai, kultūros ir demografiniai aspektai turi būti nagrinėjami drauge. Todėl sveikiname Europos Komisijos įsipareigojimą laikytis integruoto požiūrio;

* rengiant būsimą ES politiką ir veiksmus transporto, aplinkos, energetikos, įmonių, užimtumo, mokslinių tyrimų, klimato, kovos su skurdu ir socialine atskirtimi bei skaitmeninės darbotvarkės srityse reikėtų atsižvelgti į miestus. Svarbus geresnis miesto klausimų koordinavimas, kurį vykdys Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas; mes atidžiai tai stebėsime;

* atsižvelgdami į sanglaudos politikos teisės aktų rinkinį sveikiname Komisijos pasiryžimą išbandyti naujas idėjas ir darbo būdus vykdant siūlomus miestų novatoriškus veiksmus;

* Komisijos pasiūlymai dėl aktyvesnio valdymo perdavimo miestams, įskaitant ES struktūrinių fondų valdymą, yra nepaprastai svarbūs užtikrinant, kad miestų uždaviniai būtų gerai suprantami ir kad jų įgyvendinimas atitiktų realius poreikius;

* reglamentų projektuose nagrinėjamos prioritetinės temos (energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinančioji energija, jaunimo nedarbas, inovacijos ir mažųjų bei vidutinių įmonių konkurencingumas) yra strateginiai mūsų miestų klausimai. Palankiai vertiname naujas galimybes juos spręsti integruotai ir viliamės, kad Komisija naujuosius teisės aktus įgyvendins lanksčiai ir atsižvelgdama į vietos ypatumus;

* tikimės tęsti dialogą su Europos Komisija.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos