Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Tagállamokat és a régiókat, hogy haladéktalanul készítsék elő a növekedést szolgáló uniós programok új generációját

(10/07/2013)

Tagállamokat és a régiókat, hogy haladéktalanul készítsék elő a növekedést szolgáló uniós programok új generációját

Az uniós regionális politika radikális reformjáról szóló európai parlamenti szavazást követően Hahn biztos felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy haladéktalanul készítsék elő a növekedést szolgáló uniós programok új generációját

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős uniós biztos felszólította a tagállamokat és a régiókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az uniós strukturális alapok 2014–2020-as időszakra szóló programjainak tervezését. E felhívást azt követően intézte hozzájuk, hogy az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága számos olyan jelentést fogadott el, amelyek lényegében hozzájárulnak a regionális politika radikális reformjához.

A mai szavazás által megerősített reform főbb elemei:

  • A beruházásoknak a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú területekre való összpontosítása, az Európa 2020 stratégiában leírtak szerint, mind az öt európai strukturális és beruházási alapra (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) vonatkozó közös szabályok alkalmazásával.

  • A költségvetés legnagyobb hányada néhány, az Európa 2020 növekedési stratégiához szorosan kapcsolódó számú prioritásra összpontosítandó. Közelebbről:

  • Az ERFA költségvetésének 50–80 %-a az innovációt és a kutatás-fejlesztést, a digitális menetrendet, a kkv-k versenyképességét és az alacsony széndkioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást elősegítő intézkedésekre fordítandó.

  • Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság terén további kötelezettség írja elő, hogy legalább 12–20 % fordítandó az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra.

  • A tagállamoknak és a régióknak egyértelmű és mérhető célokat kell meghatározniuk a beruházások hatására vonatkozóan. Az előrehaladást mérni és jelenteni kell.

  • A bürokrácia csökkentését és az uniós források felhasználását segítő intézkedések: több olyan közös szabály, amely az összes alapra érvényes, célzottabb, ugyanakkor kisebb mértékű jelentési kötelezettségek, a digitális technológia kiterjedtebb alkalmazása („e-kohézió” ).

Sajtóközlemény

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós politikája: jogszabályjavaslatok

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok