Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Európa makroregionális kísérlete: az első értékelés

(01/07/2013)

Európa makroregionális kísérlete: az első értékelés

Az Európai Bizottság a mai napon közzétette az EU két makroregionális stratégiájának sikerét értékelő és a jövőre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó első tanulmányt.

Az EU több mint 20 uniós és nem uniós országot felölelő Duna stratégiája, illetve balti-tengeri stratégiája egyedülálló együttműködési formát teremtett meg, amely azon az elgondoláson alapul, hogy az egyes régiók előtt álló közös – környezetvédelmi, gazdasági vagy akár biztonsági – kihívásokat együtt lehet a legjobban kezelni, és a rendelkezésre álló finanszírozási források leghatékonyabb felhasználása érdekében ésszerű közösen tervezni.

A jelentés összességében pozitív képet fest a meglévő makroregionális stratégiákról. Kiemeli, hogyan hoztak létre több száz új projektet, és hogyan járultak hozzá a közös politikai célkitűzések kidolgozásához az érintett régiók szempontjából létfontosságú területeken. A makroregionális megközelítésnek köszönhető emellett számos közös kezdeményezés és hálózat létrejötte csakúgy, mint a közösen meghozott politikai döntések sokasága.

A jelentés szerint a részt vevő uniós tagállamok és a szomszédos harmadik országok közötti együttműködés jelentősen megerősödött, ami a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználásához vezetett.

Ugyanakkor a jelentés emlékezteti a kormányokat, hogy szükség van a politikai elkötelezettségre, illetve arra, hogy a stratégiákat valamennyi vonatkozó szakpolitikában prioritásként kezeljék, ami biztosítja a stratégiák beágyazódását az európai strukturális és beruházási alapok jövőbeli programjaiba csakúgy, mint más kapcsolódó uniós, regionális és nemzeti szintű politikai keretekbe. Hangsúlyozza továbbá, milyen nagy jelentőséggel bírnak az adminisztratív erőforrások a kitűzött célok elérése szempontjából.

A jövőbeli makroregionális stratégiák tekintetében a jelentés nyomatékosítja, hogy kizárólag a jobb és magas szintű együttműködést célzó konkrét igények kezelésére kell új kezdeményezéseket indítani. Készen kell állni arra, hogy a politikai kötelezettségvállalást adminisztratív támogatás formájában valósítsák meg, és az új stratégiáknak uniós szintű, konkrét hozzáadott értéket kell felmutatniuk.

Sajtóközlemény

A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a makroregionális stratégiák hozzáadott értékérol

Vezérprojektek

A balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok