Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés: az uniós fővárosok nélkülözhetetlen partnerek az Európa 2020 stratégia megvalósításában

(03/03/2013)

Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés: az uniós fővárosok nélkülözhetetlen partnerek az Európa 2020 stratégia megvalósításában

Az európai fővárosok alapvetően hozzájárulnak az Unió és tagállamainak jólétéhez. A fővárosok nem csupán az Európai Unióról külföldön alkotott kép, az Unió kulturális identitása és vonzereje szempontjából töltenek be lényeges szerepet, hanem a versenyképesség, a foglalkoztatás és az innováció motorjaként is működnek. Ugyanakkor Európa problémái – így például a növekvő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek – is fokozottabban jelentkeznek a fővárosokban. A fővárosok laboratóriumok, ahol megoldást kell találni az Unió társadalmi és gazdasági problémáira.

Mi, az uniós fővárosok polgármesterei ezért üdvözöljük az Európai Bizottság kezdeményezését, amellyel közvetlen párbeszédet kezdeményez a fővárosokkal és elismeri azok nagyobb szerepét, mint az Unió közvetlen partnerei. Városaink tevékeny bevonása nélkül az Európa 2020 stratégia célkitűzései nem valósíthatóak meg. A fővárosok az innováció és az intelligens növekedés motorjai, és gyakran az oktatási és kutatási hálózatok is itt összpontosulnak. A fővárosok elengedhetetlenül fontosak a fenntartható növekedéshez, mivel a közlekedési, energiaügyi és környezetvédelmi szakpolitikáik kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Fővárosaink, mint a társadalmi, kulturális és etnikai sokszínűség központjai, kulcsszerepet játszanak az társadalmi kohézió erősítésében.

Folytatjuk erőfeszítéseinket a versenyképesség, a fenntartható fejlődés, az innováció és a társadalmi befogadás előmozdítása és a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság leküzdése érdekében.

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről, az európai strukturális és beruházási alapokról szóló új rendeletekről és egyéb uniós programokról folyó jelenlegi viták fényében kiállunk a következők mellett:

* A városok előtt álló kihívásokra integrált módon, a gazdasági, környezeti, társadalmi, kulturális és demográfiai vetületet együttesen kezelve kell megoldást találni. Ezért üdvözöljük az Európai Bizottság elkötelezettségét az integrált megközelítés mellett.

* A közlekedés, a környezetvédelem, az energiaügy, a vállalkozások, a foglalkoztatás, a kutatás, az éghajlatváltozás, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, valamint a digitális menetrend területeire vonatkozó jövőbeli uniós szakpolitikáknak és fellépéseknek figyelembe kell venniük a városi dimenziót. A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság szorosabb koordináló szerepét a várospolitikai kérdésekkel kapcsolatosan fontosnak tartjuk , és e folyamatot szorosan nyomon követjük majd.

* A kohéziós politikáról szóló jogalkotási csomag tekintetében üdvözöljük, hogy a Bizottság kész a javasolt innovatív városfejlesztési akciók keretében új elképzeléseket és munkamódszereket kipróbálni.

* Meggyőződésünk, hogy a városok előtt álló kihívások megfelelő megértéséhez és a valós igényeken alapuló végrehajtás szempontjából igen lényegesek a Bizottság azon javaslatai, amelyek szerint az igazgatási feladatok – ezen belül az uniós strukturális alapok igazgatásával kapcsolatos feladatok – szélesebb körét kívánja a városokra átruházni.

* A rendelettervezetek tárgyát képező kiemelt témák (energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, ifjúsági munkanélküliség, innováció és a kkv-k versenyképessége) stratégiai kérdések városaink számára. Üdvözöljük az ezek integrált módon való kezelésére nyújtott új lehetőségeket, és bízunk abban, hogy a Bizottság az új jogszabályokat a helyi sajátosságok figyelembe vételével, kellő rugalmassággal hajtja majd végre.

* Várakozással tekintünk az Európai Bizottsággal való párbeszéd folytatására.

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok