Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

države članice moraju što prije prionuti pripremi sljedeće generacije programa za rast EU-a

(10/07/2013)

države članice moraju što prije prionuti pripremi sljedeće generacije programa za rast EU-a

Johannes Hahn, povjerenik EK-a za regionalnu politiku, pozvao je države članice i regije da što prije počnu planirati programe strukturnih fondova EU-a za razdoblje 2014. – 2020. Poziv na djelovanje uslijedio je nakon što su članovi Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta donijeli niz izvješća koja se u načelu slažu oko radikalne reforme regionalne politike.

Izvješća su odraz rezultata pregovora između Europske komisije, Europskog parlamenta i država članica o širokoj lepezi promjena u načinu na koji se upravlja programima regionalne politike radi postizanja maksimalnog učinka. Novim se pristupom najveći dio ulaganja EU-a usredotočuje na ključna područja rasta i zapošljavanja, zahtijeva se postavljanje ciljeva na temelju kojih će se mjeriti rezultati i postavljaju se novi uvjeti za financiranje.

Današnjim su glasanjem potvrđeni sljedeći ključni elementi reforme:

  • usredotočivanje ulaganja na područja koja su ključna za rast i zapošljavanje, kako je opisano u strategiji Europa 2020., skupom pravila koja se primjenjuju na svih pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za regionalni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo)

  • usmjeravanje većeg dijela proračuna na nekoliko prioriteta koji su usko povezani sa strategijom rasta Europa 2020., a posebno:

  • 50 – 80 % proračuna EFRR-a koncentrirat će se na mjere kojima se podupiru inovacije te istraživanje i razvoj, digitalna agenda, konkurentnost MSP-ova i prijelaz na gospodarstvo s niskim emisijama ugljičnog dioksida

  • kada je riječ o gospodarstvu s niskim emisijama ugljičnog dioksida, dodatna obveza izdvajanja najmanje 12 – 20 % za energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju

  • države članice moraju postaviti jasne i mjerljive ciljeve povezane s učinkom ulaganjâ; napredak treba mjeriti i o njemu izvješćivati

  • mjere kojima se želi smanjiti birokracija i pojednostavniti korištenje EU fondovima: više zajedničkih pravila za sve fondove, manje zahtjeva povezanih s izvješćivanjem koji su bolje ciljani, šira uporaba digitalne tehnologije („e-kohezija”).

Priopćenje za tisak

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Regionalna politika EU-a 2014. – 2020.: zakonodavni prijedlozi

 

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji