Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Dostupno je sažeto izvješće o internetskoj javnoj raspravi o strategiji EU-a za jadransko-jonsku regiju!

(04/02/2014)

Dostupno je sažeto izvješće o internetskoj javnoj raspravi o strategiji EU-a za jadransko-jonsku regiju!

Komisija je u razdoblju od 25. listopada 2013. do 17. siječnja 2014. organizirala opću internetsku javnu raspravu o strategiji EU-a za jadransko-jonsku regiju. Cilj je rasprave bio prikupiti ideje o budućim aktivnostima i projektima u jadranskoj i jonskoj regiji koja bi mogla imati koristi od makroregionalnog zajedničkog pristupa.Glavni se rezultati nalaze u sažetom izvješću o internetskoj javnoj raspravi.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji