Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Proračunski okvir EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. – 1 bilijun eura za ulaganja u budućnost Europe

(19/11/2013)

Proračunski okvir EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. – 1 bilijun eura za ulaganja u budućnost Europe

Europski je parlament danas glasovao u korist višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. Dobivanjem suglasnosti Europskog parlamenta (EP) ostvaren je put prema konačnom odobrenju Vijeća tijekom nadolazećih tjedana. Time se završavaju intenzivni pregovori koji su trajali dvije i pol godine, od 29. lipnja 2011. kada je Komisija iznijela svoje prijedloge.

Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. omogućuje se Europskoj uniji da uloži do 960 milijardi EUR u preuzetim obvezama (1,00 % BND-a Europske unije) i 908,4 milijardi EUR u plaćanjima (0,95 % BND-a Europske unije). Iz VFO-a su izuzeti instrumenti u slučaju nepredviđenih okolnosti (poput pričuve za pomoć u nuždi, Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji, Fonda solidarnosti i instrumenta fleksibilnosti) te Europski razvojni fond. Ako se u potpunosti aktiviraju, bit će riječ o dodatnih 36,8 milijardi (ili 0,04 % BND-a Europske unije). Proračunskim okvirom Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju se prioriteti u pogledu potrošnje usmjereni prema održivom rastu, otvaranju radnih mjesta i konkurentnosti u skladu sa strategijom rasta Europske unije Europa 2020. Primjerice, u usporedbi s postojećim okvirom, sredstva iz naslova 1A (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) povećana su s 91,5 milijardi EUR (= 9,2 % proračuna) na 125,6 milijardi EUR (13,1 % proračuna).

Sveukupno će se reformom kohezijske politike na raspolaganje staviti do 366,8 milijardi EUR2 u cilju ulaganja u europske regije, gradove i realno gospodarstvo. Ona će biti glavno sredstvo ulaganja Europske unije za ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020.: stvaranje rasta i otvaranje radnih mjesta, rješavanje pitanja klimatskih promjena i ovisnosti o energiji te smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Tome će se pridonijeti usmjeravanjem sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj na ključne prioritete poput potpore malim i srednjim poduzećima, a cilj je tijekom sedmogodišnjeg razdoblja udvostručiti potporu sa 70 na 140 milijardi EUR. U okviru svih europskih strukturnih i investicijskih fondova više će se usmjeriti na rezultate i uspostaviti će se nova pričuva za postignute rezultate čime će se potaknuti dobri projekti. Naposljetku, učinkovitost u okviru kohezijske politike, ruralnog razvoja i fonda za ribarstvo bit će povezana i s ekonomskim upravljanjem kako bi se potaknula usklađenost država članica s preporukama EU-a iz europskog semestra.

1. U sadašnjim cijenama. Protuvrijednost u cijenama iz 2011.: 325 milijardi EUR.

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

Preusmjerivanje kohezijske politike EU-a za postizanje maksimalnog učinka na rast i zapošljavanje: reforma u 10 točaka

Priopćenje za tisak

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji