Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Makroaluestrategioiden toimivuus Euroopassa: ensimmäiset arviointitulokset

(01/07/2013)

Makroaluestrategioiden toimivuus Euroopassa: ensimmäiset arviointitulokset

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen selvityksen, jossa tarkastellaan EU:n kahden makroaluestrategian tuloksia ja esitetään suosituksia tulevaisuutta varten.

EU:n Tonavan alueen strategia ja Itämeri-strategia kattavat yli 20 maata unionista ja unionin ulkopuolelta. Strategiat ovat edelläkävijöitä, sillä niissä sovelletaan ainutlaatuista yhteistyömallia. Lähtökohtana on, että yksittäisten alueiden yhteisiin haasteisiin – liittyvätpä ne sitten ympäristöön, talouteen tai turvallisuuteen – pystytään parhaiten vastaamaan yhteisvoimin ja että on järkevää suunnitella yhdessä, miten käytettävissä olevat varat voidaan käyttää tehokkaimmin.

Nykyiset strategiat saavat kertomuksessa kaiken kaikkiaan myönteisen arvosanan. Niiden ansiosta on virinnyt satoja uusia hankkeita. Lisäksi strategioista on ollut hyötyä, kun on laadittu yhteisiä poliittisia tavoitteita aloille, jotka ovat osallistuja-alueiden näkökulmasta erittäin tärkeitä. Makroalueellinen lähestymistapa on myös poikinut useita yhteisiä aloitteita ja verkostoja sekä poliittisia päätöksiä kollektiivisella tasolla.

Osallistuvien EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten naapurimaiden välinen yhteistyö on kertomuksen mukaan lisääntynyt merkittävästi, ja tämä on tehostanut saatavilla olevien resurssien käyttöä.

Toisaalta kertomuksessa muistutetaan hallituksia poliittisen sitoumuksen tärkeydestä ja siitä, että kaikilla asiaan liittyvillä politiikanaloilla on kiinnitettävä ensisijaista huomiota näihin strategioihin, jotta ne nivottaisiin EU:n tuleviin rakenne- ja investointirahasto-ohjelmiin sekä muihin EU:n, alueellisiin ja kansallisiin toimintapuitteisiin. Kertomuksessa myös korostetaan hallinnollisten resurssien merkitystä tavoitteisiin pääsyn kannalta.

Tulevien makroaluestrategioiden osalta kertomuksessa tähdennetään, että uusia aloitteita olisi käynnistettävä vain, jos parempaan yhteistyöhön tai korkean tason yhteistyöhön on erityistä tarvetta. On oltava valmius muuttaa poliittinen sitoumus hallinnolliseksi tueksi, ja makroalueellisten strategioiden olisi osoitettava selvästi niistä EU:n tasolla saatava erityinen lisäarvo.

Lehdistötiedote

Komission Kertomus Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitealle ja Alueiden Komitealle makroaluestrategioiden lisäarvosta

Lippulaivahankkeet

EU:n Itämeri-strategia

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media