Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EU:n koheesiopolitiikka auttaa selviytymään kriisistä ja luomaan kasvua – komission strategiaraportti 2013

(18/04/2013)

EU:n koheesiopolitiikka auttaa selviytymään kriisistä ja luomaan kasvua – komission strategiaraportti 2013

Euroopan komissio esitti tänään katsauksen EU:n rakennerahastojen toimintaan jäsenvaltioissa. Koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamista vuosina 2007–2013 kuvaavaan strategiaraporttiin on kerätty jäsenvaltioista saadut tiedot. Useimmissa tapauksissa tiedot ulottuvat vuoden 2011 loppuun. Ohjelmat jatkuvat vielä neljä vuotta eli vuoteen 2015, mutta jo nyt Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tehdyt investoinnit ovat saaneet aikaan kehitystä ja parannuksia monien kansalaisten kannalta.

EU:n 27 jäsenvaltion vuoden 2012 lopulla toimittamat raportit (perustana pääosin vuoden 2011 tiedot) antoivat komissiolle ensimmäistä kertaa mahdollisuuden raportoida ohjelmakauden kuluessa edistymisestä tuotosten ja tulosten aikaansaamisessa. Samalla se pystyi tuomaan esiin tärkeitä ja ajankohtaisia viestejä siitä, miten koheesiopolitiikka voi täyttää tehtävänsä EU:n talouden elvyttämisessä. Komissio yksilöi ne investointialat, joilla tarvitaan toimia, jotta vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen hankkeiden valintaa ja toteuttamista voidaan tavoitteiden saavuttamiseksi nopeuttaa.

Lisätietoja

Lehdistötiedote

EU:n 27 jäsenvaltion vuotuiset täytäntöönpanoraportit

Lisätietoja EU:n koheesiopolitiikasta

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media