Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Panorama-lehden kevätnumero ”Yhteisöt yhteistyöhön” on nyt verkossa.

(28/05/2013)

Panorama-lehden kevätnumero ”Yhteisöt yhteistyöhön” on nyt verkossa.

Tässä numerossa tarkastellaan koheesiopolitiikan roolia Euroopan kasvu-uralle palauttamisen vauhdittajana. Koheesiopolitiikka on EU:n talousarvion investointiväline, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja kilpailukykyä hyödyntämällä alueellisia vahvuuksia. Tämä politiikka tukee tulevaisuudessa erityisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, ja sen pääpaino on kestävissä investoinneissa sekä EU:n sekä kansallisen ja alueellisen tason investointien entistä tehokkaammassa hyödyntämisessä.

Lehden muita aiheita ovat EU:n PEACE-ohjelma, jonka tavoitteena on tukea sovinnontekoa jaettujen yhteisöjen välillä Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueilla, sekä kaupunkien keskeinen asema Euroopan talouden moottoreina. Komissio on äskettäin laatinut laajan tietokannan kaupunkikehityksen hyvistä käytännöistä. Sen sisältämät yksityiskohtaiset tiedot voivat toimia innostavina esimerkkeinä kaupungeille, hallintoviranomaisille ja muille sidosryhmille.

Panorama: Yhteisöt yhteistyöhön

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media