Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Viikon hanke: Saamelaiskulttuurikeskus edistämään saamelaisten kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta

(23/04/2012)

Viikon hanke: Saamelaiskulttuurikeskus edistämään saamelaisten kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta

Inarin saamelaiskulttuurikeskus on ollut toiminnassa tammikuusta 2012 alkaen. Sen tarkoituksena on luoda Suomen saamelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa. Se myös auttaa hoitamaan ja kehittämään saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa ja tukemaan heidän yleisten elinolojensa kehitystä.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, jonka kieltä ja kulttuuria koskevat oikeudet on turvattu Suomen perustuslaissa, mutta vain saamelaisten kotiseutualueella. Suomen 9 000 saamelaisesta 65 prosenttia asuu kotiseutualueensa ulkopuolella, joten kulttuurikeskus tarjoaa työmahdollisuuksia ja siten kannustimia nuorille ja koulutetuille saamelaisille palata alkuperäalueelleen.

Saamelaiskulttuurikeskus, johon investoitiin EU:sta 2,6 miljoonaa euroa, on monitoimirakennus, josta saamelaisväestö saa sosiaali- ja koulutuspalveluja ja tukea elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Siellä tarjotaan myös kulttuuripalveluja, kuten kielikursseja, kieliopintoja, tapahtumia, kongresseja ja messuja saamelaiskulttuurin edistämiseksi. Myös saamelaiskirjasto ja -arkisto sijaitsevat keskuksessa. Lisäksi keskukseen on perustettu kaksi yritystä: ravintola ja saamelaisia käsitöitä myyvä kauppa.

Tällä hetkellä saamelaiskulttuurikeskuksessa työskentelee 50 ihmistä. Keskus aikoo palkata lähitulevaisuudessa kymmenen ihmistä lisää.

Hankkeen toteuttamisesta vastannut saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Juha Guttorm sanoo:

"Saamelaiskulttuurikeskuksen tarkoituksena on ensisijaisesti tukea saamelaisia, edistää heidän jäljellä olevaa kulttuuriaan ja kieltään ja tukea heidän kulttuuri-itsehallintoaan, mutta siitä on hyötyä myös muille alueen ihmisille, kuten kulttuurialan toimijoille, matkailijoille, tapahtumien vieraille ja tapahtumien järjestäjille. Sillä on siten myönteinen vaikutus alueen talouteen, ja se edistää kasvun ja työpaikkojen luomista. Sen järjestämistä virtuaalisista opinnoista hyötyvät saamelaiskulttuuri ja saamen kielen opiskelijat kaikkialla Suomessa.”

Lisätietoa saamelaiskulttuurikeskuksesta:

- Saamelaiskulttuurikeskus

- Lapin liitto (hallintoviranomainen) 

- Saamelaiskäräjät (hankkeen toteuttaja)

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media