Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Real Economy "Searching for a silver lining to Europe’s age-old problem"

(07/02/2014)

Real Economy

Yhä useammat eurooppalaiset elävät entistä pitempään, mikä luo uusia mahdollisuuksia niin sanotulle ”senioritaloudelle”. Samalla Euroopan nykyiset väestöennusteet lisäävät kuitenkin julkiseen talouteen kohdistuvia paineita, muun muassa eläkemenojen sekä terveyden- ja pitkäaikaishoidon menojen osalta.Tämänhetkiset väestöennusteet osoittavat todellakin, että lähitulevaisuudessa koko Euroopan unionissa olisi ainoastaan kaksi työikäistä henkilöä jokaista yli 65-vuotiasta kohti, kun suhdeluku on tällä hetkellä 4:1.Vanhemman väestön osuuden kasvu kokonaisväestöstä kasvattaa puolestaan työikäisten taakkaa, koska he maksavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot. 

Televisiokanava Euronewsin Real Economy -ohjelman seuraavassa osassa tarkastellaan tämän iänikuisen kysymyksen tuomia haasteita ja erityisesti EU:n esittämiä mahdollisia keinoja niiden ratkaisemiseksi.Ohjelmassa tutustutaan yhteen EAKR:n rahoittamaan RegioStars-kilpailun loppukilpailuhankkeeseen Suomessa.Hyvinvointialan kaksivuotisessa Living Lab -hankkeessa testattiin hyvinvointipalveluja ja teknologiaa aidossa ympäristössä, muun muassa vanhainkodeissa.Julkisten ja yksityisten sidosryhmien kumppanuutena toteutettu hanke keskittyi kolmelle alueelle Länsi-Suomessa, ja sen tavoitteena oli kehittää uusi ja innovatiivinen itsenäisen asumisen tukimalli. 

Euronewsin ohjelmassa on haastateltavana myös Kansainvälisen työjärjestön (ILO) varapääjohtaja Sandra Polaski, joka kertoo Euroopan ikääntymisilmiöstä verrattuna muun maailman tilanteeseen.

Katso - Real Economy "Searching for a silver lining to Europe’s age-old problem"

Living Lab on Wellbeing Services and Technology 

Seuraava RegioStars Palkintojenjakotilaisuus, jossa 19 finalistia kilpailee voitosta 4 kategoriassa, pidetään Brysselissä 31. maaliskuuta 2014.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media