Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Panorama 47 on nüüd saadaval

(20/09/2013)

Panorama 47 on nüüd saadaval

Panorama ajakirja sügis väljaanne on nüüd veebis saadaval.

Põhiloos räägitakse sellest, kuidas ELi piirkonnad on ökoinnovatsiooni valdkonnas teerajajateks.ELi struktuuri- ja investeerimisfondid edendavad selles artiklis tutvustatud roheliste ja energiatõhusate projektide kaudu nutikat ja jätkusuutlikku kasvu.Peale selle leiate ajakirjast ka artikleid tänavuse aasta OPEN DAYSi sündmuse töötubade ja seminaride kohta, alates OPEN DAYSi ülikooli meistriklassi programmist kuni suheteni ELi, Hiina ja Jaapani vahel.

Sellest numbrist leiate ka ülevaate makropiirkondlikest strateegiatest, mis aitavad koordineerida projekte Doonau piirkonnas ja Baltikumis, uuenduse ELi struktuurifondide töös katastroofiolukorra leevendamisel ja järelhindamisprotsessi selgituse perioodi 2007–2013 kohta.Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid üle kogu ELi.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis