Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Euroopa territoriaalne koostöö aitab kodanikke üksteisele lähemale tuua

(18/09/2013)

Euroopa territoriaalne koostöö aitab kodanikke üksteisele lähemale tuua

Käesoleval nädalal on tähelepanu keskmes ELi regionaalpoliitika piiriülesed, riigiülesed ja piirkondadevahelised projektid, mis toovad kasu nii kogukondadele, piirkondadele kui ka liikmesriikidele.Kampaania eelneb 21. septembril toimuvale Euroopa koostöö päevale.

Euroopa territoriaalne koostöö moodustab ELi regionaalpoliitikast suhteliselt väikse osa.Kui Euroopa Parlament ja nõukogu praeguse kokkuleppe regionaalpoliitika rahastamiseks ajavahemikus 2014–2020 heaks kiidavad, suureneks territoriaalse koostöö eelarve 8,9 miljardi euroniPraegu läbirääkimiste lõppetapis olevate regionaalpoliitika uute reformide raames soovitakse Euroopa territoriaalse koostöö programmid suunata rohkem investeeringutele, mis loovad head tingimused tulevaseks majanduskasvuks.

Volinik Hahn on 19. septembril kell 14:00-15:00 Twitteris, et arutada ELi piiriülese regionaalpoliitika üle.Küsimusi võib juba edastada (#EUChat ja #ecday) aadressil @JHahnEU.

Pressiteade

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis