Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020: liikmesriikide investeerimiseelarved

(23/08/2013)

Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020: liikmesriikide investeerimiseelarved

Ühtekuuluvuspoliitika rahaline jaotus liikmesriigi kohta perioodil 2014–2020 kajastab läbirääkimiste hetkeolukorda 2013. aasta juulikuu seisuga. Arvud võivad nõukogu ja Euroopa Parlamendi lõplikus lepingus muutuda.

Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 moodustab ligikaudu 1/3 ELi eelarvest, mis tugevdab selle kui Euroopa Liidu peamise investeeringupoliitika rolli, mis tagab kasvu ja töökohad ning rakendab ELi poliitikaid. Komisjon teeb koostööd riiklike ja kohalike ametkondadega iga riigi investeeringuprioriteetide määramiseks järgmiseks rahandusperioodiks, tagades investeeringu maksimaalse mõju konkurentsivõimele ning tööhõive suurendamisele ja tugevdades temaatilist ning reformitud poliitika tulemustele keskendumist.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis