Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Panorama ajakirja kevadväljaanne pealkirjaga „Kogukondade ühendamine” on nüüd veebis saadaval.

(28/05/2013)

Panorama ajakirja kevadväljaanne pealkirjaga „Kogukondade ühendamine” on nüüd veebis saadaval.

Väljaande tähtsaim teema on ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa majanduskasvu taastamisel. Ühtekuuluvuspoliitika on investeering ELi eelarvest, mille eesmärk on stimuleerida kasvu ja konkurentsivõimet, rõhutades piirkondlikke tugevusi. Poliitika kindlustab tulevikus veelgi enam Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke ja keskendub säästvale investeerimisele, kasutades tõhusamalt ELi, riiklikke ja piirkondlikke investeeringuid.

Lugude hulka kuulub ka ELi rahuprogramm, mille eesmärk on luua üksmeelsust jagatud kogukondade vahel Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialadel, aga ka artikkel linnade võtmerollist – Euroopa majanduse edasiviivast jõust. Komisjon on loonud mahuka andmebaasi parimatest linnade arengu headest tavadest, et anda üksikasjalikku ülevaadet projektidest, mis võiksid olla inspiratsiooniallikaks linnadele, korraldusasutustele ja teistele sidusrühmadele.

Panorama: kogukondade ühendamine

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis