Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

2007-2013 suunised sulgemise

(21/03/2013)

2007-2013 suunised sulgemise

Komisjon võttis 20. märtsil 2103 vastu rakenduskavade lõpetamise suunised (2007−2013). Suunistega esitatakse liikmesriikidele võrdlusraamistik rakenduskavade lõpetamise ettevalmistamiseks..

Suunistes võetakse arvesse ajavahemikus 2000−2006 saadud kogemusi ning püütakse leida lahendusi varasematel perioodidel tuvastatud puudusi ja kitsaskohti.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis