Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EL-i Läänemere piirkonna strateegia: stardiraha teabepäev

(23/01/2013)

EL-i Läänemere piirkonna strateegia: stardiraha teabepäev

Stardiraha rahastamisvahend on uus toetusskeem Läänemere piirkonna jaoks. Stardiraha peamine eesmärk on toetada juhtprojektide ja muude strateegiliste algatuste ettevalmistamist (EL-i struktuurifondide, riiklike rahastamisagentuuride või teiste rahastamisprogrammide jaoks 2014. aastal ja hiljem), mis aitavad kaasa EL-i Läänemerepiirkonna strateegia tegevusplaani rakendamisele.

Registreerige teabepäevale 14. veebruariks 2013.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis