Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Teine Euroopa sotsiaalse innovatsiooni konkurss

(24/10/2013)

Teine Euroopa sotsiaalse innovatsiooni konkurss

Kas teil on mõni idee, kuidas võidelda suure tööpuudusega? Kas arvate, et saaksite parandada soo, vanuse, sotsiaalse staatuse või puude tõttu madalapalgalistel töökohtadel lõksu jäänud inimeste töötingimusi? Kas teate, kuidas suurendada 27 miljoni töötu eurooplase šansse? Sellisel juhul on teine Euroopa sotsiaalse innovatsiooni konkurss teie jaoks!

Selle Diogo Vasconcelose mälestuseks korraldatava konkursi raames kutsutakse eurooplasi üles pakkuma välja uusi lahendusi tööpuuduse vähendamiseks ning töötuse negatiivse mõju minimeerimiseks majandusele ja meie ühiskonnale nii praegu kui ka tulevikus. Lisaks sellele, et sotsiaalne innovatsioon on soovitav, on see ka vajalik.

Sellest ei ole midagi, kui te ei ole veel leidnud oma ideedele õiget investorit. Me saame teid aidata teie projekti teostamisel nn Sotsiaalse Innovatsiooni Akadeemia raames. Kolm võitnud projekti saavad rahalist toetust 30 000 eurot.

Kuid see ei ole veel kõik. Esimese konkursi võitjad rõhutavad, et konkurss on andnud neile võimaluse töötada välja mõni hea idee, anda oma tööle legitiimsus ning – mis samuti oluline – muuta oma lahendus kättesaadavaks paljudele inimestele.

Teine Euroopa sotsiaalse innovatsiooni konkurss

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis