Navigation path

Inforegio-Newsroom

Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: Πρωτεύουσες της ΕΕ – οι κύριοι εταίροι για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

(03/03/2013)

Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: Πρωτεύουσες της ΕΕ – οι κύριοι εταίροι για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Οι πρωτεύουσες διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην ευημερία της ΕΕ και των κρατών μελών της. Δεν είναι μόνο το σημαντικότερο μέρος της εικόνας της ΕΕ στο εξωτερικό, η πολιτισμική της ταυτότητα και η ελκυστικότητά της, αλλά ισχυρές κινητήριες δυνάμεις για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την καινοτομία. Παράλληλα, σε αυτές συγκεντρώνονται τα προβλήματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Οι πρωτεύουσες είναι τα εργαστήρια στα οποία πρέπει βρεθούν λύσεις στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της ΕΕ.   

Επομένως, εμείς, οι δήμαρχοι των πρωτευουσών της ΕΕ, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσει ένας απευθείας διάλογος με τις πρωτεύουσες και να προβληθούν περισσότερο οι πόλεις μας ως άμεσοι εταίροι της ΕΕ. Οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή μας. Οι πρωτεύουσες είναι η κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την έξυπνη ανάπτυξη, και συχνά προσφέρουν τα κεντρικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά δίκτυα. Οι πρωτεύουσες είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος των πολιτικών τους στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος είναι μεγάλος. Ως κέντρα κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας οι πρωτεύουσές μας βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Θα εξακολουθήσουμε να προωθούμε, από την πλευρά μας, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία καθώς και την ένταξη, προκειμένου να ξεπεραστεί η σημερινή οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική κρίση. 

Με βάση τις συζητήσεις που διεξάγονται σήμερα για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, οι νέοι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά κεφάλαια και άλλα προγράμματα της ΕΕ, πιστεύουμε ότι:

* Tα αστικά προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο ολοκληρωμένο, και οι οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και δημογραφικές πτυχές να αντιμετωπιστούν μαζί. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ολοκληρωμένη προσέγγιση. 

* Oι μελλοντικές πολιτικές και ενέργειες της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των επιχειρήσεων, της απασχόλησης, της έρευνας για την κλιματική αλλαγή, της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει να συνυπολογίζουν την αστική διάσταση. Η βελτίωση του συντονισμού των μέτρων που αφορούν τις αστικές περιοχές και διεξάγονται από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης είναι σημαντική και θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα αυτό.

* Όσον αφορά τη νομοθετική δέσμη μέτρων σχετικά με την πολιτική συνοχής, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη βούληση της Επιτροπής να δοκιμάσει νέες ιδέες και τρόπους εργασίας μέσω των προτεινόμενων καινοτόμων ενεργειών σε αστικές περιοχές.

* Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για μεγαλύτερη ανάθεση της διαχείρισης στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, είναι καθοριστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι κατανοούνται καλύτερα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και η εφαρμογή ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. 

* Τα θέματα προτεραιότητας που καλύπτονται από τα σχέδια κανονισμών (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεργία των νέων, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ) αποτελούν στρατηγικά θέματα για τις πόλεις μας. Χαιρετίζουμε τις νέες δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα με ολοκληρωμένο τρόπο και έχουμε την πεποίθηση ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία με πνεύμα ευελιξίας που σέβεται τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

* Προσβλέπουμε σε συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μείνετε ενημερωμένοι
Κοινωνικά μέσα