Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Fælles grænser – tættere på hinanden: fejring af europæisk territorialt samarbejde

(18/09/2013)

Fælles grænser – tættere på hinanden: fejring af europæisk territorialt samarbejde

Værdien af EU's regionalpolitiks transnationale og interregionale grænseoverskridende projekter og programmer for lokalsamfund, regioner og medlemsstater står i fokus i denne uge. Kampagnen, som kommer op til den europæiske samarbejdsdag den 21. september, kommer på et vigtigt tidspunkt.

Europæisk territorialt samarbejde (ETS) udgør en relativ lille andel af EU's regionalpolitik. Men dets budget vil stige til 8,9 mia. EUR, hvis den nuværende aftale om finansiering af regionalpolitik i perioden 2014-2020 godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. ETS-programmer vil også have mere fokus på investeringer, der skaber de rette betingelser for fremtidig vækst, som del af de nye reformer af regionalpolitik, som man i øjeblikket fører afsluttende forhandlinger om.

Johannes Hahn vil den 19. september være på Twitter mellem 14.00 og 15.00 for at diskutere værdien af EU's regionalpolitik på tværs af grænserne. Spørgsmål kan allerede nu tweetes ved at nævne #EUChat og #ecday til @JHahnEU.

Pressemeddelelse

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!