Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Medlemsstaterne og regionerne må ikke spilde tid i forberedelsen af den kommende generation af EU-vækstprogrammer

(10/07/2013)

Medlemsstaterne og regionerne må ikke spilde tid i forberedelsen af den kommende generation af EU-vækstprogrammer

Medlemsstaterne og regionerne må ikke spilde tid i forberedelsen af den kommende generation af EU-vækstprogrammer, siger kommissær Hahn, efter Europa-Parlamentet stemmer for en radikal reform af EU's regionalpolitik

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, har meddelt medlemsstaterne og regionerne, at der ikke er nogen tid at spilde i planlægningen af EU's strukturfondsprogrammer for 2014-2020. Opfordringen til handling kommer efter at medlemmer af Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg vedtog en række betænkninger, der i princippet støtter en gennemgribende reform af regionalpolitik.

Vigtige reformelementer bekræftet gennem afstemningen i dag:

  • Investeringer fokuseres på nøgleområder for vækst og jobs som beskrevet i Europa 2020-strategien gennem et sæt fællesregler, der gælder for alle fem europæiske struktur- og investeringsfonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond).

  • Hovedparten af budgettet koncentreres på nogle få prioriteter, der er tæt knyttet til EU-2020 vækststrategien. Herunder navnlig:

  • Mellem 50 % og 80 % af EFRU-budgettet koncentreres om foranstaltninger til at støtte innovation og FoU, den digitale dagsorden, SMV'ers konkurrenceevne og skiftet mod en lavemissionsøkonomi.

  • I forbindelse med målet om en lavemissionsøkonomi er der en yderligere forpligtelse til at anvende mellem 12 % og 20 % på energieffektivitet og vedvarende energi.

  • Medlemsstaterne og regionerne etablerer klare og målelige mål for investeringernes virkning. Fremskridt skal måles og kommunikeres.

  • Foranstaltninger til at mindske bureaukrati og forenkle brugen af EU-midler: flere fællesregler for alle fondene, mere målrettede krav, men færre indberetningskrav, og bedre brug af digital teknologi ("e-samhørighed").

Pressemeddelelse 

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020

EU's regionalpolitik 2014-2020: lovforslag

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!