Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europas makroregionale eksperiment: den første evaluering

(01/07/2013)

Europas makroregionale eksperiment: den første evaluering

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort den første undersøgelse af gennemførelsen af EU’s to makroregionale strategier og i den sammenhæng fremlagt anbefalinger for fremtiden.

EU’s Donau- og Østersøstrategier, der omfatter over 20 EU-lande og tredjelande, har lanceret en unik form for samarbejde, der er baseret på idéen om, at de fælles problemer i bestemte regioner – f.eks. miljømæssige, økonomiske eller sikkerhedsrelaterede problemer - tackles bedst kollektivt, og at det er fornuftigt at udarbejde fælles planer for at opnå den mest effektive anvendelse af de disponible midler.

Rapportens evaluering af den hidtidige gennemførelse af de nuværende strategier er overvejende positiv. Den understreger, hvordan de har skabt flere hundrede nye projekter og bidraget til at formulere fælles politiske mål inden for områder af afgørende betydning for de berørte regioner. Den makroregionale tilgang har også ført til en række fælles initiativer og netværk samt kollektive politiske beslutninger.

Det fremgår af rapporten, at samarbejdet mellem de deltagende EU-lande og nabolande uden for EU er blevet styrket betydeligt, hvilket har resulteret i en mere effektiv udnyttelse af de disponible ressourcer.

I rapporten mindes regeringerne dog også om behovet for politisk engagement og for indarbejdelse af strategierne som et prioriteret område i alle relevante politikområder med henblik på at sikre, at de indgår i programmerne for de europæiske strukturfonde og investeringsfonde samt andre relevante politikker på EU-plan og regionalt og nationalt plan. I rapporten understreges ligeledes betydningen af tilstrækkelige administrative ressourcer til at nå målene.

Hvad angår fremtidige makroregionale strategier, understreges det i rapporten, at nye initiativer kun bør iværksættes for at afhjælpe særlige behov for forbedret samarbejde på højt niveau. Der skal være vilje til at omsætte politisk engagement til administrativ støtte, og nye strategier bør klart påvise den særlige merværdi på EU-plan.

Pressemeddelelse

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om merværdien af makroregionale strategier

Flagskibsprojekter

EU-strategien for Østersøområdet

www.balticsea-region-strategy.eu

Den Europæiske Unions strategi for Donauområdet

http://www.danube-region.eu/

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!