Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Forårsudgaven af Panorama-magasinet med titlen »Sammenføring af samfund« findes nu online.

(28/05/2013)

Forårsudgaven af Panorama-magasinet med titlen »Sammenføring af samfund« findes nu online.

I denne udgave understreges samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med fornyet vækst i Europa. Samhørighedspolitikken er EU-budgettets investeringsdel, der sigter mod at sætte skub i vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af regionale styrker. Politikken vil i fremtiden øge resultaterne af »Europa 2020«-målene endnu mere og fokusere på bæredygtig investering med en mere effektiv udnyttelse af investeringer på EU-plan, nationalt og regionalt plan.

Andre artikler vedrører EU's PEACE-program, der søger at skabe forsoning mellem splittede samfund i Nordirland og i grænseregionen i Irland, og en artikel om byernes nøglerolle som drivkraften i den europæiske økonomi. Kommissionen har for nylig oprettet en omfattende database over god praksis inden for byudvikling for at give et detaljeret overblik over projekter, der kunne være en kilde til inspiration for byer, forvaltningsmyndigheder og andre interesserede parter.

Panorama: Sammenføring af samfund

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!