Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Společné hranice nás sbližují: oslava evropské územní spolupráce

(18/09/2013)

Společné hranice nás sbližují: oslava evropské územní spolupráce

Význam regionální politiky EU a jejích přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních projektů a programů pro komunity, regiony a členské státy EU je tento týden v centru pozornosti. Informační kampaň, která předchází dni evropské spolupráce 21. září, přichází v důležitý okamžik.

Evropská územní spolupráce je relativně malou součástí regionální politiky EU. Jestliže však Evropský parlament a Rada schválí dohodu o financování regionální politiky v období 2014–2020, zvýší se její rozpočet na 8,9 miliardy EUR. Po změně regionální politiky, jejíž reforma se nachází v závěrečných fázích jednání, se programy evropské územní spolupráce více zaměří na investice vytvářející správné podmínky růstu.

Dne 19. září od 14:00 do 15:00 hodin bude komisař Hahn diskutovat o přeshraničním významu evropské regionální politiky na Twitteru. Otázky lze již tweetovat s tagy #EUChat a #ecday na @JHahnEU.

Tisková zpráva

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média