Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Politika soudržnosti 2014–2020: Investiční rozpočty pro členské státy

(23/08/2013)

Politika soudržnosti 2014–2020: Investiční rozpočty pro členské státy

Rozdělení finančních prostředků na politiku soudržnosti podle členských států na období 2014–2020 odráží stav vyjednávání k červenci 2013. Čísla se ještě mohou lišit od hodnot, které budou obsaženy v konečné smlouvě mezi Radou a Parlamentem.

Politika soudržnosti 2014–2020 představuje přibližně jednu třetinu rozpočtu EU. Tato skutečnost posiluje její úlohu coby hlavní investiční politiky Unie pro dosažení růstu, vytváření pracovních míst a realizaci politik EU. Pro každou zemi spolupracuje Komise při definování priorit pro investice na následující finanční období s národními a místními orgány. Tím se snaží zajistit, že budou mít investice maximální přínos pro konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, a posílit tematickou koncentraci a zaměření na výsledky reformované politiky.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média