Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Byli vybráni finalisté soutěže RegioStars 2014, která oceňuje nejlepší projekty regionální politiky

(06/08/2013)

Byli vybráni finalisté soutěže RegioStars 2014, která oceňuje nejlepší projekty regionální politiky

Dnes byli v Bruselu zveřejněni finalisté soutěže RegioStars 2014, která odměňuje nejinspirativnější a nejinovativnější evropské regionální projekty. Z 80 projektů částečně financovaných z regionálních fondů EU vybrala porota 19 finalistů. Projekty se hodnotily podle čtyř klíčových kritérií: inovace, dopad, udržitelnost a partnerství.

Finalisté soutěže pocházejí z regionů a měst v 17 členských státech: Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

finalisté představí své projekty porotě soutěže, v jejímž čele bude bývalý předseda Výboru regionů Luc Van den Brande, dne 8. října při příležitosti 11. ročníku Evropského týdne regionů a měst - OPEN DAYS 2013. Vítěze vyhlásí komisař Hahn během slavnostního předání cen, které se bude konat 31. března 2014 v Bruselu.

Soutěžní kategorie odpovídají prioritám programu pro růst strategie Evropa 2020:

  • Inteligentní růst — inovace malých a středních podniků: podpora konkurenceschopnosti a růstu malých a středních podniků

  • Udržitelný růst — zelený růst a pracovní místa prostřednictvím biohospodářství: udržitelné investice v odvětví biohospodářství

  • Růst podporující začlenění — vytváření pracovních míst pro mladé generace: podpora boje s nezaměstnaností mladých lidí

  • CityStar — investiční projekty v oblasti udržitelné městské veřejné dopravy: podpora strategií, jež pomohou řešit problémy s dopravou v našich městech

V rámci předchozího ročníku soutěže RegioStars 2013 byly oceněny stěžejní projekty v Portu (Portugalsko), severozápadní Anglii (Spojené království), ve Warmińsko-Mazurském vojvodství (Polsko), Berlíně (Německo) a v Litvě. Kategorie se zaměřily na výzkum a vývoj, účinné využívání zdrojů v malých a středních podnicích, sociální inovace, udržitelný rozvoj měst a používání videonahrávek na podporu regionální politiky EU.

Souvislosti

Cílem soutěže RegioStars je identifikovat osvědčené postupy v regionálním rozvoji a upozornit na originální a inspirativní projekty, které by se mohly stát vzorem pro ostatní regiony.

Každoročně pořádané soutěže RegioStars se mohou účastnit všechny regiony EU, a to s projekty, které obdržely investiční prostředky z regionální politiky EU od 1. ledna 2000. Od jejího prvního kola v roce 2008 podalo nejvíce přihlášek Rakousko, Belgie, pobaltské země a Wales (Spojené království).

Během dnů otevřených dveří 2013, které se budou konat od 7. do 10. října 2013 v Bruselu, budou mít finalisté soutěže příležitost představit a okomentovat své projekty. Dnů otevřených dveří se zúčastní stovky představitelů politického života a odborníků z akademického prostředí i praxe, kteří budou diskutovat o regionální politice. Letošní ročník se odehrává v klíčovém období, kdy evropské regiony a města budou dokončovat své přípravy na nově reformovanou politiku soudržnosti EU na období 2014–2020.

Další informace:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média