Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Členské státy a regiony nesmí při přípravě příští generace programů EU pro růst ztrácet čas

(10/07/2013)

Členské státy a regiony nesmí při přípravě příští generace programů EU pro růst ztrácet čas

Členské státy a regiony nesmí při přípravě příští generace programů EU pro růst ztrácet čas, řekl komisař Hahn po hlasování poslanců EP o radikální reformě regionální politiky

Evropský komisař pro regionální politiku, Johannes Hahn, řekl členským státům a regionům, že při plánování programů strukturálních fondů EU na období 2014–2020 nelze ztrácet čas. Tato výzva k akci přichází poté, co Výbor pro regionální rozvoj EP přijal sérii zpráv, které v zásadě schvalují radikální reformu regionální politiky.

Hlavní prvky reformy, které dnešní hlasování potvrdilo:

  • Soustředění investic do hlavních oblastí růstu a zaměstnanosti stanovených ve strategii Evropa 2020, prostřednictvím společného souboru pravidel, která platí pro všech pět evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond).

  • Hlavní objem prostředků půjde na několik priorit, které jsou úzce spojeny se strategií růstu Evropa 2020. Konkrétně:

  • 50 % až 80 % rozpočtu EFRR bude přiděleno opatřením na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitální agendy, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

  • V případě nízkouhlíkové ekonomiky existuje dále povinnost věnovat alespoň 12 % až 20 % prostředků na energetickou účinnost a obnovitelnou energii.

  • Členské státy a regiony musí pro dopad investic stanovit jasné a měřitelné cíle. Pokrok musí být měřen a musí o něm být podávány zprávy.

  • Opatření pro omezení byrokracie a jednodušší využívání prostředků EU: více společných pravidel pro všechny fondy, více cílených požadavků, avšak méně povinností v oblasti podávání zpráv, větší využití digitálních technologií („e-soudržnost“).

Tisková zpráva

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Politika soudržnosti EU 2014–2020: legislativní návrhy


Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média