Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Politika soudržnosti EU napomáhá zvládat důsledky hospodářské krize a přispívá k hospodářskému růstu – závěry strategické zprávy Komise z roku 2013

(18/04/2013)

Politika soudržnosti EU napomáhá zvládat důsledky hospodářské krize a přispívá k hospodářskému růstu – závěry strategické zprávy Komise z roku 2013

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o tom, jak jednotlivé členské země hospodaří s prostředky ze strukturálních fondů EU. Tato strategická zpráva o provádění programů politiky soudržnosti v období 2007–2013 obsahuje přehled informací z členských zemí – u většiny z nich se jedná o údaje do konce roku 2011. I když do ukončení programů zbývají ještě čtyři roky, již dnes přinesly investice učiněné v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu značný pokrok a zlepšení ve prospěch mnoha občanů.

Zprávy, které všech 27 členských zemí předložilo na konci roku 2012 (a které vycházejí z údajů za rok 2011), představují pro Komisi první možnost seznámit se během programového období s pokrokem při plnění cílů a ve správný čas zdůraznit, jak velký potenciál politika soudržnosti může při oživování hospodářství EU mít. Komise určila oblasti, kde je nutné investovat a urychlit výběr i realizaci projektů spolufinancovaných v období 2007–2013, aby se podařilo dosáhnout stanovených cílů.

Další informace

Tisková zpráva

Výroční zprávy o provádění (pro 27 členských zemí)

Více informací o politice soudržnosti EU

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média