Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Na webu je již k dispozici jarní vydání časopisu Panorama s názvem „Sbližování komunit“.

(28/05/2013)

Na webu je již k dispozici jarní vydání časopisu Panorama s názvem „Sbližování komunit“.

Hlavním tématem tohoto vydání je úloha politiky soudržnosti při obnově hospodářského růstu v Evropě. Politika soudržnosti představuje investiční páku rozpočtu EU a klade si za cíl podporu růstu a konkurenceschopnosti s využitím silných stránek jednotlivých regionů. Tato politika bude v budoucnu ještě více napomáhat plnění cílů strategie Evropa 2020 a zaměří se na udržitelné investice s efektivnějším využitím prostředků z rozpočtu EU i z národních a regionálních rozpočtů.

Dále zde naleznete článek věnovaný programu EU PEACE, který se snaží o usmíření rozdělených komunit v Severním Irsku a v příhraničním regionu Irské republiky, a také článek o klíčové úloze měst – motorů evropského hospodářství. Komise v nedávné době vytvořila rozsáhlou databázi osvědčených postupů v oblasti rozvoje měst. Cílem je nabídnout podrobný přehled projektů, které by mohly sloužit jako inspirace pro další města, řídicí orgány či jiné zúčastněné subjekty.

Panorama: Sbližování komunit

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média