Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Strategie EU pro Podunají – zpráva o dosaženém pokroku: dobrý začátek, nyní je čas postoupit na vyšší stupeň

(09/04/2013)

Strategie EU pro Podunají – zpráva o dosaženém pokroku: dobrý začátek, nyní je čas postoupit na vyšší stupeň

Evropská komise nyní, necelé dva roky od spuštění strategie Evropské unie pro Podunají, vydala první zprávu o dosaženém pokroku v rámci této strategie.

Komisař Johannes Hahn ke zjištěním uvedeným ve zprávě řekl: „Strategie EU pro Podunají je důkazem, že ve vzájemné spolupráci mohou členské státy dosahovat větších úspěchů. Nyní je třeba přejít na vyšší stupeň. Chtěl bych vidět priority podunajské strategie v nové generaci programů pro regionální fondy, chtěl bych, aby byly pevně zakotvené v národních, regionálních i místních prioritách všech 14 zúčastněných zemí. Strategie by měla zasahovat do všech relevantních oblastí politiky a podporovat je stabilními a adekvátně financovanými strukturami.“

Dnes vydaná zpráva podrobně popisuje významné úspěchy dosažené při řešení problémů, od chybějících dopravních spojů a nedostatečné konkurenceschopnosti po znečištění a zločinnost. 14 zúčastněných zemí, z nichž 8 patří mezi členské státy EU, úspěšně spolupracuje na četných společných projektech a iniciativách, které se dotýkají čtyř hlavních pilířů strategie: spojení Podunají, ochrana životního prostředí, budování prosperity a posílení Podunají.

Komisař Hahn vyzývá vlády zemí Podunají, aby naplnily své politické závazky a zařadily strategii mezi priority ve všech relevantních oblastech politiky. Dále žádá 8 zapojených členských států EU, stejně jako Chorvatsko, aby strategii začlenily do svých plánů pro novou generaci programů realizovaných v rámci regionální politiky v období 2014–2020.

Celý text zprávy

Tisková zpráva

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média