Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

1. výroční fórum o strategii EU pro dunajský region

(30/11/2012)

1. výroční fórum o strategii EU pro dunajský region

1. výroční fórum o strategii EU pro dunajský region (EUSDR), které uspořádala Evropská komise ve spolupráci s Bavorskem, se konalo 27.–28. listopadu v Řezně. Komisař Hahn, který konferenci zahajoval, zdůraznil, že práce na strategii je klíčem k politice soudržnosti coby motoru růstu. Kancléřka Merkelová, jejíž projev představoval vyvrcholení konference, popsala strategii EU pro dunajský region jako novou cestu k překonání dělicích čar z 20. století a konfliktů v regionu, stejně jako významný impuls pro celkový společensko-hospodářský rozvoj. Konference se zúčastnilo více než 600 významných účastníků z regionu, včetně ministrů, což je dokladem významu, jaký dotčené země problematice strategie přisuzují. 

Podívejte se na proslovy kancléřky Merkelové a komisaře Hahna.

Historicky první fórum nabídlo otevřenou příležitost diskutovat o naplňování strategie, zamyslet se nad tím, co je jejím přínosem, a posoudit, které cesty vpřed jsou nejvhodnější. Diskuse byla zahájena dvěma plenárními zasedáními, která se zabývala silnými a slabými stránkami regionu a tím, co mu strategie může přinést. Během druhého dne se účastníci rozdělili do 6 pracovních skupin, které se pokoušely řešit konkrétní otázky a problémy strategie. Konference byla sice zaměřena na strategii, ale přesto tyto dva dny přinesly příležitost i k širší diskusi o výzvách pro tento region v jeho globální perspektivě. Vždyť i název konference zněl „Jak může dunajský region přispět k budování konkurenceschopnější Evropy?“.

Jak pravil komisař Hahn a během dvoudenního fóra potvrdili i další řečníci, strategie je klíčem k podpoře růstu a rozvoje v regionu. Hlavní řečníci na ministerské úrovni zdůraznili význam strategie EUSDR, která přispívá k lepší koordinaci investic a ekologickému a hospodářskému rozvoji regionu. Vyzdvižen byl také strategický aspekt intenzivnějšího začlenění této části Evropy – včetně kandidátských, potenciálně kandidátských či sousedních zemí – do struktur EU.  Také kancléřka Merkelová zdůraznila pozitivní úlohu strategie coby nástroje usnadňujícího integraci zemí před a po přistoupení k EU. Zdůraznila, že tato iniciativa musí pocházet z úrovně EU a že politika soudržnosti EU představuje významný motor růstu. Tato strategie přivedla EU blíže k lidem.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média