Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Излезе брой 47 на списание „Панорама“

(20/09/2013)

Излезе брой 47 на списание „Панорама“

Есенният брой на списание „Панорама“ вече е публикуван онлайн.

Централно място в изданието заема очеркът, посветен на водещата роля на регионите на ЕС в областта на екологичните иновации. Статията описва как структурните и инвестиционните фондове на ЕС насърчават интелигентния и устойчив растеж чрез екологосъобразни енергийноефективни проекти. Подбрани статии открояват някои от най-важните работни срещи и семинари по време на тазгодишното събитие OPEN DAYS - от майсторския клас на Университета на OPEN DAYS до отношенията между ЕС и Китай и Япония.

В броя можете да намерите и преглед на макрорегионалните стратегии, които помагат за координирането на проекти в регионите на река Дунав и Балтийско море, актуална информация за дейността на структурните фондове на ЕС във връзка с оказването на помощ при бедствия, както и обяснение на процеса на последваща оценка за периода 2007–2013 г. Както обикновено, включени са и избрани новини и значими проекти от целия ЕС.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии