Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Обявяване на финалистите за отличие в областта на регионалната политика на ЕС: награди „RegioStars“ за 2014 г.

(06/08/2013)

Обявяване на финалистите за отличие в областта на регионалната политика на ЕС: награди „RegioStars“ за 2014 г.

Финалистите за наградите „RegioStars“ за 2014 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие в Европа, бяха обявени днес в Брюксел.Журито избра 19 финалисти от общо 80 проекта, подкрепени от регионалните фондове на ЕС, на базата на четири основни критерия:новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство.

Финалистите са от региони и градове в 17 страни членки:Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция.

Те ще демонстрират своите проекти пред журито, председателствано от Люк Ван ден Бранде, бивш председател на Комитета на регионите, на 8 октомври по време на 11-то ежегодно издание на Европейската седмица на регионите и градовете – ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013.Победителите ще бъдат обявени на церемонията по награждаване от комисар Хаан на 31 март 2014 г. в Брюксел.

Наградите се връчват в следните категории, отразяващи приоритетите на програмата за растеж „Европа 2020“:

  • Интелигентен растежноваторство в МСП:подкрепа за конкурентоспособност и растеж на малките и средните предприятия,

  • Устойчив растеж – екологосъобразен растеж и заетост посредством биоикономиката:устойчиви инвестиции в сектора на биоикономиката,

  • Приобщаващ растеж – създаване на работни места за младото поколение:подпомагане на борбата с младежката безработица,

  • CityStar – инвестиционни проекти в устойчив градски обществен транспорт:подпомагане на развитието на стратегии за преодоляване на проблемите с транспорта в градовете.

С наградите „RegioStars“ за 2013 г. бяха отличени водещи проекти в Порто (Португалия), северозападна Англия (Обединеното кралство), Варминско-Мазурско войводство (Полша), Берлин (Германия) и Литва.Категориите бяха насочени към научните изследвания и развитието, ресурсната ефективност в МСП, социалните иновации, устойчивото градско развитие и използването на видеоматериали за популяризиране на регионалната политика на ЕС.

Контекст

Целта на наградите „RegioStars“ е добрите практики в областта на регионалното развитие да получат признание и да се отличат вдъхновяващи проекти, които биха могли да послужат за пример на други региони.

За годишните награди „RegioStars“ могат да кандидатстват всички региони на ЕС, като представят проекти, които са получили финансиране по линия на регионалната политика на ЕС от 1 януари 2000 г. насам. От създаването им през 2008 г. досега най-много кандидатури са получени от Австрия, Белгия, балтийските държави и Уелс в Обединеното кралство.

В рамките на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013 от 7 до 10 октомври 2013 г. в Брюксел финалистите ще имат възможност да представят и разяснят своите проекти.На проявата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ се събират стотици политици, експерти и работещи в сферата, за да обсъждат въпросите на регионалната политика.Тазгодишната проява съвпада с важен момент, в който регионите и градовете в Европа ще финализират своята подготовка за наскоро реформираната кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

За повече информация:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии