Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

„Панорама“ приветства Хърватия

(21/08/2013)

„Панорама“ приветства Хърватия

Летният брой на списание „Панорама“ за 2013 г. вече е публикуван онлайн на 22 езика. Централно място в изданието заема статия от 6 страници за присъединяването на Хърватия към ЕС, която предлага преглед на процеса на присъединяване, представяне на основните отрасли в Хърватия, примери за успешни проекти и интервю с Бранко Гърчич, вицепремиер и министър на регионалното развитие и фондовете на ЕС.

Друг основен акцент е разглеждането на съвместния процес на одит (от Европейската комисия и националните органи) за гарантиране на правилното разходване на финансирането по линия на политиката на сближаване. Включен е и преглед на наскоро публикувания Стратегически доклад относно политиката на сближаване, предварителна информация за събитието „ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ през октомври, както и статия за преразглеждането на регламентите за държавна помощ.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии