Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж, се казва в тазгодишното издание на стратегически доклад на Комисията

(18/04/2013)

Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж, се казва в тазгодишното издание на стратегически доклад на Комисията

Европейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на ЕС работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи). Програмите завършват през 2015, т.е. четири години делят момента, за който се отнасят данните, от края на периода. Въпреки това те вече сочат напредък и подобрения за много граждани, постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

Докладите, представени от 27-те държави членки в края на 2012 г. (главно въз основа на данни от 2011 г.), дават на Комисията възможност да докладва за първи път относно напредъка при постигането на крайни продукти и резултати по време на програмния период и да насочи вниманието към важни и навременни послания относно потенциала на политиката на сближаване за икономическото възстановяване на ЕС. Комисията открои инвестиционните области, в които трябва да се предприемат действия за ускоряване на подбора и изпълнението на проектите, съфинансирани в периода 2007—2013 г., за да бъдат постигнати поставените цели.

За повече информация

Съобщение за медиите

Годишни доклади за изпълнението за 27-те държави членки

Повече информация относно Европейската политика на сближаване

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии