Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Пролетното издание на списание „Панорама“, озаглавено „Сплотяване на общностите“, вече e достъпно в интернет.

(28/05/2013)

Пролетното издание на списание „Панорама“, озаглавено „Сплотяване на общностите“, вече e достъпно в интернет.

В този брой се подчертава ролята на политиката на сближаване за възстановяване на растежа в Европа. Политиката на сближаване е инвестиционният лост на бюджета на ЕС, насочен към засилване на растежа и конкурентоспособността чрез максимално използване на регионалните предимства. В бъдеще тази политика ще подпомогне в още по-голяма степен постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и ще се съсредоточи върху устойчиво инвестиране с по-ефективно използване на инвестиции от ЕС, както и на национални и регионални инвестиции.

В този брой е отделено място на програмата на ЕС PEACE, чиято цел е постигането на помирение между разделените общности в Северна Ирландия и в граничните райони на Ирландия. Включена е и статия за ключовата роля на градовете – двигателите на европейската икономика. Неотдавна Комисията създаде обширна база данни за добрите практики за най-добро градско развитие с цел да осигури подробен преглед на проектите, които могат да бъдат източник на вдъхновение за градове, управляващи органи и други заинтересовани страни.

Панорама: Сплотяване на общностите

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии