Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега е необходимо ускоряване на действията

(09/04/2013)

Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега е необходимо ускоряване на действията

Европейската комисия представи първия доклад за напредъка по Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав почти две години след нейното начало.

Коментирайки констатациите в доклада, членът на Комисията Йоханес Хан заяви: „Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав е доказателство, че държавите членки постигат по-добри резултати, когато работят заедно. Сега трябва да ускорим действията. Бих искал да видя включването на приоритетите от Дунавската стратегия в следващото поколение от програми по регионалните фондове и устойчивото им интегриране в приоритетите на национално, регионално и местно равнище във всяка една от 14-те участващи държави. Стратегията следва да залегне във всяка съответна област на политиката, а изпълнението й трябва да се подпомага от политически стабилни структури с необходимото финансиране.“

В настоящия доклад са разгледани сериозните постижения при решаването на различни проблеми, като се започне от липсващите транспортни връзки и недостатъчната конкурентоспособност и се стигне до замърсяването и престъпността. Участващите 14 държави, 8 от които са държави, членки на ЕС, извършват успешна съвместна дейност по многобройни общи проекти и инициативи в четирите основни аспекта на стратегията — създаване на връзки в региона на река Дунав, опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на региона на река Дунав.

Членът на Комисията г-н Хан призовава правителствата на държавите от Дунавския регион да изпълнят политическите си ангажименти, като отдадат приоритетно значение на Стратегията във всички съответни области на политиката, а 8-те държави, членки на ЕС, както и Хърватия, се насърчават да включат Стратегията в плановете си за следващото поколение от програми по регионалната политика за периода 2014—2020 г.

Прочетете пълния текст на доклада

Съобщение за печата

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии