Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Интелигентната специализация, постиженията на Кохезионния фонд и успехите на Полша в броя на списание „Панорама“ за този сезон

(08/02/2013)

Интелигентната специализация, постиженията на Кохезионния фонд и успехите на Полша в броя на списание „Панорама“ за този сезон

Зимното издание на списание „Панорама“ за 2012 г., озаглавено „Интелигентна специализация“, вече е достъпно онлайн. Централно място в броя заема очеркът от 6 страници, посветен на стратегиите за интелигентна специализация като двигатели на регионалния икономически растеж, в който се анализират определенията и възможностите за интелигентна специализация, подкрепата, оказвана от Платформата S3, както и докладите от семинара на Европейската комисия в Бари през септември 2012 г., който помогна на италианските региони да се подготвят да използват тези стратегии през програмния период 2014–2020 г.

Друга важна тема е ексклузивното интервю с полския министър на регионалното развитие Елжбета Бенковска, в което тя разказва за постигнатия от Полша напредък след присъединяването през 2004 г. в областта на развитието на инфраструктурата, създаването на работни места и увеличаването на БВП. Тя отправя поглед и към бъдещето, като през следващия програмен период очаква увеличение на инвестициите в научни изследвания и иновации и решения в областта на устойчивата енергетика и транспорта.

Включен е и анализ на последното проучване на Евробарометър „A view from the regions“ („Поглед от регионите“), което показва някои изненадващи положителни резултати по отношение на качеството на живот и перспективата за бъдещето, както и представяне на победителите във фотоконкурса „Европа в моя регион“, заедно с изтеглящ се мозаечен плакат, показващ някои от многобройните участия.

Броят съдържа също предварителен преглед на наградите „RegioStars“ за 2014 г., както и още избрани профили на успешни проекти от региони в целия ЕС.

Това и още много други теми ще намерите в брой 44 на списание „Панорама“.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии