Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Първи годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

(30/11/2012)

Първи годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Първият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, организиран съвместно от Европейската комисия и федерална провинция Бавария, се проведе на 27 и 28 ноември в Регенсбург. При откриването на конференцията членът на Комисията Хан подчерта, че Стратегията играе роля както на ключов фактор за политиката на сближаване, така и на двигател на растежа в региона. В реч, превърнала се в основно събитие на конференцията, канцлерът Ангела Меркел определи Стратегията на ЕС за Дунавския регион като нов начин за преодоляване на разделението и конфликтите от 20-и век в региона и като важен импулс за цялостно социално-икономическо развитие.  Форумът привлече повече от 600 високопоставени участници от региона, сред които и министри, които показаха ангажираността на страните към Стратегията.

Вижте изказванията на канцлера Меркел и члена на Комисията Хан.

Този първи форум предостави отлична възможност да се обсъди изпълнението на Стратегията, да се обменят мисли за добавената й стойност и да се преценят най-добрите начини за продължаване напред. Обсъждането започна с две пленарни сесии, на които бяха разгледани предимствата и слабостите на региона, както и какво Стратегията може да направи за тях. През втория ден участниците се включиха в работата на 6 семинара, на които се опитаха да решат конкретни проблеми и предизвикателства за Стратегията. Въпреки че работата на конференцията беше съсредоточена върху Стратегията, тези два дни бяха също възможност за по-широко обсъждане на предизвикателствата за региона в глобалната му перспектива. Всъщност заглавието беше „Как може Дунавският регион да спомогне за изграждането на една по-конкурентоспособна Европа?“.

Както посочи членът на Комисията Хан, което бе потвърдено и от други оратори в изказванията им през двата дни на форума, Стратегията е ключовият фактор в региона за насърчаване на растежа и развитието. Основните оратори на министерско ниво потвърдиха ролята, която Стратегията на ЕС за Дунавския регион играе понастоящем за по-координирани инвестиции, екологично и икономическо развитие в региона. Те подчертаха също така стратегическия аспект на по-пълното включване на тази част от Европа, по-специално на страните кандидатки, потенциалните страни кандидатки или съседните страни, в рамките на ЕС. Канцлерът Меркел подчерта също положителната роля на Стратегията за улесняване на интеграцията на страните преди и след присъединяването им към ЕС. Канцлерът подчерта, че това е трябвало да дойде от равнището на ЕС и че политиката на сближаване на ЕС е важен двигател за растеж. Стратегията приближи още повече ЕС до хората.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии