Proġetti

 Għodod addizzjonali

  •  
  •  Ċekken it-test  
  •  Kabbar it-test  

Mijiet ta’ eluf ta’ proġetti madwar l-UE bbenefikaw minn investiment permezz ta’ programmi tal-politika reġjonali tal-UE matul is-snin. Agħti ħarsa lid-database tagħna biex tiskopri xi eżempji tal-firxa wiesgħa ta’ proġetti li rċevew appoġġ.

Ċipru

Greċja

Italja

Malta

Slovenja